Wodowanie PSV

W piątek, 10 sierpnia 2012 w REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. odbyło się wodowanie kolejnego, drugiego z serii wielozadaniowego statku typu PSV budowanego dla jednego z największych amerykańskich armatorów posiadającego flotę składającą się z ponad 200 statków służących do wykonywania skomplikowanych operacji morskich, w tym obsługi , budowy i utrzymania w ruchu instalacji podwodnych oraz zabezpieczania właściwego funkcjonowania platform wiertniczych i wydobywczych.

W odróżnieniu od typowego, bocznego wodowania, jakie mają miejsce w naszej Stoczni była to operacja zrealizowana za pomocą doku pływającego. Niestety nie jest ono równie widowiskowe jak oglądane licznie przez mieszkańców Trójmiasta wodowania boczne jednak pozwala Remontowej Shipbuilding na wodowanie cięższych jednostek. Metoda ta polega na przesunięciu zbudowanego, w znacznym stopniu wyposażonego statku na dok pływający. W drugim etapie operacji następuje zanurzenie doku, dzięki czemu wodowana jednostka uzyskuje pływalność i może zostać odholowana do nabrzeża wyposażeniowego. Po zakończeniu prac wyposażeniowych i przeprowadzeniu prób morskich statek przekazany zostanie Armatorowi co jest planowane jeszcze w tym roku.
Ten sposób wodowania, coraz częściej stosowany w naszej stoczni możliwy jest do zrealizowania dzięki dużemu doświadczeniu prowadzących je pracowników jak również przygotowanej i bieżąco modernizowanej infrastrukturze.
Możliwość montażu statków na tzw. płycie montażowej i zsuwanie ich na dok pływający znacznie zwiększyło możliwości produkcyjne Stoczni.
Dla dalszego usprawnienia prac podjęto decyzję o budowie nowego toru transportowego, który aktualnie jest już w fazie końcowego montażu i testowania. Ten nowy system usprawni transport wyposażonych bloków kadłuba na stanowisko montażu statku. Rozwiazanie to pozwoli na budowę nawet dwóch dodatkowych w pełni wyposażonych jednostek rocznie.
Równocześnie z operacją wodowania statku rozpoczęła się budowa szóstego z tej samej serii statków dla tego samego Armatora.
Ilość budowanych aktualnie pietnastu statków potwierdza uznanie oraz dobrą markę jaką zdobyła REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. w sektorze statków do obsługi przemysłu wydobywczego.
Oba w/w statki budowane są pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping według projektu MMC 887 L opracowanego przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o.