Wodowanie statku pożarniczego Strażak-28

W stoczni Remontowa Shipbuilding, 30 czerwca 2022 r. w obecności przedstawicieli stoczni i armatora, zwodowano statek Strażak-28, budowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

To nowoczesna jednostka o długości 29,2 m, szerokości 10,47 m, wyposażona w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45 t. Te parametry wyróżniają nowobudowany statek pożarniczy spośród stacjonujących obecnie w Szczecinie i Świnoujściu: Strażak-24 i Strażak-26.

Statek będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu. Ponieważ poza funkcją zwalczania ognia, statek będzie spełniać także funkcje holownicze, uzyska on klasę lodową L2.

 

Zdjecia: Sławomir Lewandowski/ PortalMorski.pl