Wodowanie w dniu 15 grudnia 2012 roku

Serdecznie zapraszamy w sobotę 15 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 na uroczyste wodowanie kolejnego statku typu PSV z długiej serii jaką REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. realizuje dla kilku klientów.

Jednostka przeznaczona do obsługi obiektów Offshore budowana jest dla jednego z największych szkockich armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym. Będzie to pierwszy statek przeznaczony do operowania na tym trudnym akwenie zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów i stoczniowców , stanowiąc naszą wizytówkę na Morzu Północnym. Statek pełnić będzie funkcje zaopatrzeniowe przewożąc ładunki sypkie, płynne i drobnicę. Przystosowany będzie również do zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.
Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 1000 m 2, 5100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować na głębokich wodach i w ciężkich warunkach pogodowych Morza Północnego.

Jednostka budowana pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego ABS (American Bureau of Shipping), objęta zostanie certyfikatem „CLEAN DESIGN uzyskując tzw. „GREEN PASSPORT”. Oznacza to, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Po zwodowaniu częściowo wyposażonego w systemy okrętowe statku, rozpocznie się etap wyposażania jednostki w urządzenia i mechanizmy, okablowanie sieci energetycznych i sygnalizacyjnych, systemy transportu ładunków i pomieszczeń mieszkalnych dla załogi i pasażerów. Zwieńczeniem całego procesu produkcyjnego będzie uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń i przeprowadzenie tzw. prób na uwięzi – czyli w stoczni przy nabrzeżu, oraz prób morskich, które w pełni potwierdzą parametry kontraktowe i możliwości operacyjne statku.

Projekt koncepcyjny oraz cała dokumentacja techniczna jest autorstwa polskiego biura projektowego MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z Gdyni – jednego z liderów w tworzeniu tego rodzaju konstrukcji.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy oraz mieszkańców Trójmiasta do wzięcia udziału w uroczystości.
Wejście na teren Stoczni bramą od ul. Swojskiej oraz Marynarki Polskiej od godziny 9:30.