Wyjątkowa, podwójna uroczystość w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

30 września 2011 w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wodowania statku ratowniczego typu SAR, Statek SAR 3000/III – odpowiadający najnowszym standardom europejskim budowany jest dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

Statek przeznaczony jest do prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w każdych warunkach hydrologiczno – meteorologicznych. Do podstawowych zadań należy:

  • prowadzenie poszukiwań ludzi i obiektów na morzu;
  • ewakuacja ludzi ze statków, wody i środków ratunkowych, jak również bezpośrednio z wody;
  • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej;
  • współdziałanie ze śmigłowcami SAR wraz z przekazywaniem rozbitków.

W celu umożliwienia poszukiwania rozbitków nawet w najcięższych warunkach pogodowych na statku zainstalowane zostaną trzy reflektory o mocy 1000 W każdy, jak również zestaw wyposażenia specjalistycznego. Zlokalizowani przy pomocy powyższych urządzeń rozbitkowie podejmowani będą z wody przy użyciu systemu Jansons Cradle, bądź przy wsparciu łodzi ratowniczej wodowanej ze slipu zlokalizowanego w rufowej części statku.

Dodatkowo, SAR 3000 wykorzystywany będzie również jako jednostka pomocnicza do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, a także:

  • holowania małych statków o długości nieprzekraczającej 25 m;
  • gaszenia pożarów przy użyciu monitora wodno-pianowego;
  • prowadzenia prac ratowniczych pod wodą do głębokości 20 m;
  • przekazywania paliwa na morzu jednostkom SAR 1500;
  • zasilania w energię elektryczną innych statków.

Nietypowa – podwójna uroczystość miała efektowną oprawę artystyczną. Całość imprezy uświetniła Orkiestra Marynarki Wojennej RP.