Zmiana bandery na żaglowcu szkolnym El – Mellah

W sobotę, 21 października br. w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się uroczysta zmiana bandery na żaglowcu szkolnym El – Mellah zbudowanym dla Marynarki Wojennej Algierii. Uroczystość poprzedzona została podpisaniem dokumentów zdawczo – odbiorczych potwierdzających przekazanie jednostki Armatorowi.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości. Byli wśród nich między innymi:

  • Jego Ekscelencja Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pan Salah Lebdioui,
  • Attaché Obrony Pan Kennani Benkhadda,
  • delegacja marynarki wojennej Algierii, której przewodniczył generał Mekhneche Saad.

Grupę Kapitałową REMONTOWA HOLDING reprezentował Prezes Pan Piotr Soyka.

Po ogłoszeniu gotowości do przekazania jednostki przez Kierownika Projektu, pana Radosława Gęsickiego, przy dźwiękach polskiego hymnu, opuszczona została polska bandera. Następnie na pokładzie żaglowca odbył się krótki ceremoniał wojskowy, zgodnie z protokołem algierskim. Gdy zabrzmiał hymn tego kraju, bandera Algierii została wciągnięta na maszt.

Oprawę tej szczególnej uroczystości uświetnił udział Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku pod batutą Kapitana SG Jarosława Rywalskiego.

Statek El – Mellah zbudowany został w stoczni Remontowa Shipbuilding na mocy kontraktu zaaranżowanego przez CENZIN z grupy PGZ reprezentowany na uroczystości przez Prezesa Zarządu pana Sebastiana Meitza . Żaglowiec zaprojektowany został przez pana inżyniera Zygmunta Chorenia – jednego z najlepszych i najbardziej cenionych konstruktorów żaglowców na świecie.

Jednostka służyć będzie kadetom Akademii Marynarki Wojennej w Tamenfoust w doskonaleniu rzemiosła morskiego i szkoleniu w zakresie nawigacji, a także pełnić funkcję reprezentacyjną uczestnicząc w zawodach i regatach międzynarodowych.

Wkrótce Żaglowiec El-Mellah, opuści naszą Stocznię i wyruszy w swój pierwszy rejs do portu macierzystego w Algierii.