Zodiak II przekazany Urzędowi Morskiemu w Gdyni

W czwartek 20 sierpnia br., ze stoczni Remontowa Shipbuidling SA wypłynął Zodiak II – wielozadaniowy statek zamówiony przez Urząd Morski w Szczecinie. Jednostka zbudowana w stoczni z grupy kapitałowej Remontowa Holding została przekazana odbiorcy i będzie eksploatowana przez administrację morską w Gdyni.

Zodiak II ze stoczni popłynął do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, gdzie zacumował na wysokości Zakrętu Pięciu Gwizdków, przy nabrzeżu Mew, obok dotychczas eksploatowanej jednostki Zodiak. Tam odbyło się oficjalne przekazanie statku Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, który w stoczni Remontowa Shipbuilding zamówił dwie bliźniacze jednostki: dla Urzędu Morskiego w Gdyni (Zodiak II) i Urzędu Morskiego w Szczecinie (Planeta I).

Ze strony stoczni podpisy pod protokołem przekazania złożyli: wiceprezes zarządu Bartłomiej Pomierski i członek zarządu Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, Piotr Jesion, Naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego.

Zodiak II, o numerze budowy B 618/1, to pierwsza z dwóch bliźniaczych jednostek dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie. Wodowanie z pochylni kadłuba drugiej jednostki nastąpiło w październiku ubiegłego roku.

Oba statki, o długości 60 m, szerokości prawie 13 m i zanurzeniu 3,5, będą osiągać prędkość 13 węzłów. Wyposażone będą w spalinowo-elektryczny system napędu pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych funkcji. Przeznaczone są m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, wykonywania pomiarów hydrograficznych, prac holowniczych, zwalczania rozlewów olejowych i łamania lodów na akwenach. Dodatkowo będą mogły służyć jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim i gaszeniu pożarów.

Budowane są według projektu biura Remontowa Marine Design & Consulting z grupy Remontowa Holding. Nowe statki zastąpią dwie wysłużone, 38-letnie jednostki Planeta i Zodiak, które przekazano do eksploatacji w 1982 roku.

FOT. Sławomir Lewandowski, Marcin Koszałka /PortalMorski.pl