O stoczni

Możliwości techniczne

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jest jedną z czołowych firm należących do Grupy kapitałowej REMONTOWA HOLDING SA. Współdziałanie w ramach HOLDINGU daje możliwość zaoferowania kompleksowych rozwiązań technicznych, których finalnym produktem są w pełni wyposażone, nowoczesne statki.

 • Hale produkcyjne

  Hala Przygotowania Produkcji C-173

  • 3 przeloty (dł. 60m, szer. 24m)
  • 2 suwnice w każdym przelocie
  • 12,5t udźwig suwnic

  Hala Prefabrykacji C-175

  • 3 przeloty o długości 84m, szerokości 24m
  • 4 suwnice o udźwigu 10t
  • 1 suwnica o udźwigu 20/5t
  • 1 suwnica o udźwigu 32/8t

  Hala montażowa C-181

  • 2 przeloty o długości 74m, szerokości 30m
  • 2 suwnice w każdym przelocie
  • 4 suwnice (32/8t)

  Hala Prefabrykacji C-167

  • o długości 60 metrów i szerokości 24m.
  • 2 suwnice (32/8t)

  Hala magazynowo – przedmontażowa C 209

  • 5 naw o długości 74 m, szerokości 24 m

  Jedna nawa obsługiwana jest przez suwnicę o nośności 10t
  Wszystkie nawy posiadają niezbędną infrastrukturę oraz osobną bramę transportową.

  Nabrzeże wyposażeniowe

  Nabrzeże wyposażeniowe Cn-100

  • 500 metrów długości
  • 3 dźwigi 26t/17m

  Wyposażenie statków budowanych w REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. obejmuje kompletny zakres prac wyposażeniowych:

  • konserwacyjno malarskich,
  • rurarskich,
  • maszynowych i pokładowych,
  • elektrycznych i elektronicznych,
  • wyposażenia wnętrz.
 • Stanowiska do montażu i wodowania statków

  Dwie linie montażu kadłubów Cp-1A i Cp-1B umożliwiające budowę, przesuwanie na boczną pochylnię rolkową oraz wodowanie statków o wymiarach:

  • max dł. kadłuba 125 m
  • max szer. kadłuba 18,8o m
  • max masie kadłuba 2500 ton

  Tor stykowania Cp 1A wyposażony jest w żuraw PEINER o udźwigu 20 t
  Tor stykowania Cp1B wyposażony jest w 2 żurawie „KONE” o udźwigach: 2×80 t

  Dodatkowo w tym rejonie przy użyciu dźwigów pływających istnieje możliwość wodowania statków o wymiarach:

  • max dł. kadłuba 45 metrów
  • max szer. kadłuba 12 metrów
  • max masie kadłuba 450 ton

  Dwie linie montażu kadłubów Cp-1C i Cp-1D umożliwiające budowę, przesuwanie z płyty montażowej na dok pływający lub ponton oraz wodowanie statków o wymiarach:

  • max dł. kadłuba 140 m
  • max szer. kadłuba 27 m
  • max masie kadłuba 3500 ton

  obsługiwane przez suwnicę bramową 300t i żuraw PEINER o udźwigu 12,50 t

Certyfikaty i systemy zarządzania

Stocznia posiada:
 • Certyfikat Nr NC-0026

  wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., potwierdzający że System Zarządzania Jakością w firmie Remontowa Shipbuilding S.A. w zakresie „Projektowanie, budowa, remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych” jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

 • Certyfikat Nr 170937-2014-AQ-POL-RvA

  wydany przez DNV - Business Assurance potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w firmie Remontowa Shipbuilding S.A. w zakresie „Projektowanie, budowa, remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych” spełnia wymagania normy: ISO 9001:2015.

 • Certyfikat Nr 253395-2018-AHSO-POL-RvA

  wydany przez DNV - Business Assurance potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wprowadzony i stosowany przez firmę Remontowa Shipbuilding S.A. w zakresie ”Projektowanie, budowa i remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych” jest zgodny z wymaganiami normy ISO 45001:2018”

 • Certyfikat Nr 10000356597-MSC-RvA-POL

  wydany przez DNV – Business Assurance, potwierdzający że system zarządzania organizacji Remontowa Shipbuilding S.A. spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, budowa, remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych

 • Certyfikat Nr 751/S/2021

  wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w firmie Remontowa Shipbuilding S.A. w zakresie: „Projektowanie, budowa, remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych” spełnia wymagania normy ISO 9001:2015.

 • Certyfikat 751/W/2021

  wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, potwierdzający – na podstawie certyfikacji zgodności Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 – spełnienie przez firmę Remontowa Shipbuilding S.A. wymagań określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

 • Certyfikat Nr 751/A/2021

  wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, poświadczający – na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015 – że firma Remontowa Shipbuilding S.A. posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110:2016 oraz posiada zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych: Projektowanie, budowa, remonty jednostek pływających i konstrukcji metalowych”.

 • Koncesja Nr B-004/2004

  wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13.01.2004 r. (wraz z Decyzją zmieniającą MSWiA z dnia 23.09.2015 r. do Koncesji Nr B-004/2004, określającą aktualny stan faktyczny i prawny firmy Remontowa Shipbuilding S.A. oraz wykonywany zakres działalności gospodarczej), i kolejnymi Decyzjami aktualizującymi dane osób kierujących tą działalnością Nr 2 – 12 (ostatnia z dnia 9.12.2021 r.), uprawniająca firmę Remontowa Shipbuilding S.A. do wytwarzania i obrotu (w kraju) towarami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także do obrotu niektórymi rodzajami uzbrojenia.

Remontowa Shipbuilding S.A. buduje statki pod nadzorem takich Towarzystw Klasyfikacyjnych jak:
 • AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

 • BUREAU VERITAS

 • DNV

 • Italiano Registre Navale

 • LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING

 • POLSKI REJESTR STATKÓW


Stocznia w liczbach

 • 79

  Lat działalności

  Stocznia powstała niewiele po zakończeniu II wojny światowej

 • 1040

  Statków zbudowanych

  O łącznej długości około 90 km, co stanowi 1/8 długości linii brzegowej Polski

 • 1034

  Wodowań

  Czyli średnio wodujemy ponad 14 statków rocznie

 • 370

  Zatrudnionych

  Czyli tyle, ile pomieszczą 4 autobusy miejskie

 • 42 500

  M² powierzchni akwenu

  Powierzchnia akwenu to około 33 baseny Olimpijskie

 • 50 447

  M² powierzchni zadaszonej

  To ponad 7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich

 • 269 100

  M² powierzchni całkowitej

  Powierzchnia całkowita stoczni to ponad 38 boisk piłkarskich

Historia

 • luty 2024

  Statek pożarniczy Strażak-28 otrzymał tytuł Best Large FiFi Boat w rankingu 2023 Workboat World Best australijskiego wydawnictwa Baird Maritime
 • październik 2023

  Zdobycie Złotej Kotwicy BALTEXPO 2023 w kategorii „Militaria” za przekazanie polskiej Marynarce Wojennej seryjnych niszczycieli min – ORP „Albatros” i ORP „Mewa”
 • czerwiec 2023

  Strażak-28 z medialną nagrodą „Statek Roku” - tytuł przyznany przez media podczas III Finału Forum Morskiego Radia Gdańsk
 • czerwiec 2023

  Niszczyciel min ORP „Albatros” laureatem nagrody w konkursie Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • wrzesień 2022

  Przyznanie nagrody specjalnej Prezydenta RP oraz wyróżnienia specjalnego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej za nowoczesny niszczyciel min - okręt projektu 258 ORP „Albatros”
 • czerwiec 2022

  Zatwierdzenie umowy przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej na budowę kolejnych trzech seryjnych niszczycieli min projektu 258 Kormoran II.
 • czerwiec 2022

  „Statek Roku” Coey Viking i Cooper Viking nagroda przyznana podczas II Finału Forum Morskiego Radia Gdańsk
 • 2021

  Zdobycie nagrody Defender przyznanej przez Radę Programową Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego za serię sześciu holowników wielozadaniowych zbudowanych dla Marynarki Wojennej RP
 • 2021

  Zdobycie prestizowej nagrody Shippax Award za hybrydowy prom pasażerski z napędem bateryjnym Festøya
 • czerwiec 2021

  Przystąpienie do Konsorcjum PGZ-MIECZNIK, ktorego zadaniem jest dostawa trzech fregat dla Marynarki Wojennej RP
 • luty 2021

  Przyznanie nagrody Baird Maritime za statki Zodiak II i Planeta I w kategorii "Najlepszy statek wielozadaniowy" na świecie w 2020r.
 • czerwiec 2018

  Grand Prix im. kadm. X. Czernickiego za niszczyciela min Kormoran II
 • 2017

  Rozszerzenie współpracy z Marynarką Wojenną RP - pierwsze podniesienie bandery na ORP Kormoran, podpisanie kontraktu na budowę kolejnych dwóch niszczycieli min i 6 holowników
 • wrzesień 2017

  ZDOBYCIE "Złotej Kotwicy" przyznanej przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za budowę trzech nowoczesnych promów z napędem dual fuel dla kanadyjskiego armatora BC FERRIES
 • 2015

  Uruchomienie nowej linii montażu statków
 • 2013

  Powrót do współpracy z Marynarką Wojenną RP - rozpoczęcie budowy nowoczesnego niszczyciela min ORP Kormoran
 • 2011

  Zmiana nazwy na „Remontowa Shipbuilding”
 • 2003

  Objęcie udziałów przez Gdańską Stocznię „Remontową” im J. Piłsudskiego S.A.
 • koniec lat 90

  Rozszerzenie oferty o promy pasażersko – samochodowe, statki do obsługi przemysłu offshore, holowniki
 • 1993

  Przekształcenie Stoczni Północnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
 • początek lat 90

  Rozpoczęcie budowy statków towarowych
 • Logotyp Stoczni po 1975 roku
 • początek lat 70

  Powrót do produkcji statków rybackich
 • Logotyp Stoczni do 24 czerwca 1975 roku
 • początek lat 60

  Zintensyfikowanie produkcji okrętów wojennych oraz naukowo - badawczych
 • 1955

  Budowa okrętów i statków specjalistycznych dla Marynarki Wojennej PRL, ZSRR, Bułgarii, Jugosławii i NRD.
 • 1951

  Zaprzestanie produkcji wagonów na rzecz statków rybackich oraz mebli okrętowych
 • 1950

  Zmiana nazwy na „Stocznia Północna”
 • 1945

  Utworzenie Stoczni Nr 3, której działalność obejmowała produkcję i remonty wagonów kolejowych oraz niewielkich jednostek pływających