Program etyczny

Kierując się wyznawanymi w RSB wartościami takimi jak: szacunek, jakość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i satysfakcja klienta, nie przyzwalamy na występowanie nadużyć i innych zjawisk etycznie wątpliwych.

Sprzeciwiamy się wszelkim zachowaniom stojącym w sprzeczności z wyznaczonymi w RSB regułami oraz szeroko rozumianym interesem firmy.

Pracownicy nie powinni lekceważyć żadnych nieprawidłowości, zarówno ze strony przełożonych, podwładnych jak i współpracowników. Pracownicy mają obowiązek podejmować środki prowadzące do wyeliminowania nieprawidłowego zachowania, w tym zgłoszenia sytuacji w sposób przewidziany w kolejnym punkcie.

Szczególnie zgłaszane powinny być:

  • naruszenia przepisów Kodeksu Etyki
  • naruszenia jakiejkolwiek innej regulacji wewnętrznej, w tym m.in. regulaminów pracy, procedur związanych z bezpieczeństwem, procedur finansowo-księgowych, oraz innych procedur, polityk, instrukcji i zarządzeń
  • naruszenia przepisów prawa powszechnego
  • wszystkie inne sytuacje niezgodne z zasadami panującymi w RSB


Dokumenty