Holownik H-2 Mieszko na próbach morskich

Ze stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding wypłynął wczoraj na próby morskie trzeci z serii sześciu wielozadaniowych holowników budowanych dla Marynarki Wojennej.


Jednostka H-2 Mieszko przejdzie morskie testy SAT (ang. Sea Acceptance Test), których celem będzie sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych pod kątem spełnienia przez holownik, wynikających z umowy oraz klasyfikatora Polskiego Rejestru Statków, wymagań niezbędnych do uzyskania właściwej klasy jednostki pływającej. Próby morskie potrwają około tygodnia.

Pierwsze dwie jednostki z zakontraktowanych sześciu – Bolko i Gniewko – zostały przekazane Zamawiającemu na początku br., czwarty – Semko jest aktualnie w zaawansowanej fazie wyposażania, piąty – Leszko uroczyście ochrzczono i zwodowano w ubiegłym tygodniu, szósty zaś – Przemko jest przygotowywany do wodowania.

Holowniki B860 charakteryzują się wypornością kontraktową 490 ton oraz zdolnością do przewożenia ładunków o ciężarze 4 ton. Jednostki są przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportem osób i zaopatrzenia, neutralizacją zanieczyszczeń oraz podejmowaniem z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadają możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t, a do prac holowniczych wyposażono je w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Fot.: Agnieszka Latarska, Maciej Bielesz / PORTALMORSKI.PL