ORP Albatros z wyróżnieniem specjalnym Ministra Obrony Narodowej