Postęp prac przy budowie statku pożarniczego Strażak-28

Jeszcze w tym roku stocznia Remontowa Shipbuilding SA przekaże nowy statek pożarniczy dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. O postępie prac związanych z budową jednostki Strażak-28 poinformowano na konferencji prasowej w Szczecinie.

Strażak-28 budowany jest w stoczni Remontowa Shipbuilding SA. Będzie nowoczesną jednostką o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, o uciągu na palu 45t, wyposażoną w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, przeznaczoną m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Obecnie stocznia realizuje prace malarskie pomieszczeń wewnątrz kadłuba budowanej jednostki. W odniesieniu do robót budowlanych, to zakończono etap wykonania kadłuba mocnego, wykonano i połączono większość sekcji statku. Rozpoczęły się prace zbrojeniowe, ślusarskie i wyposażeniowe. Pierwsze zbiorniki przechodzą próby szczelności.

Nowy statek pożarniczy będzie dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Jego wyposażenie będzie odpowiadać wymaganiom przepisów klasyfikacyjnych nadzorującego budowę Towarzystwa Klasyfikacyjnego dla zapewnienia klasy statku równoważnej symbolowi klasy Polskiego Rejestru Statków: KM TUG/FIRE FIGHTING SHIP 1 II L2 IWS.

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 34,5 mln zł.

Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Strażak-28 będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ SA. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak-24, w Świnoujściu zaś Strażak-26.

źródło: ZMPSiŚ SA