Rozpoczęto budowę kolejnego holownika

Rozpoczęła się budowa drugiego holownika dla Marynarki Wojennej RP. W piątek, 16 marca 2018 roku w stoczni REMONTOWA SHIPBUILDING należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość palenia blach jednostki B 860/2.

To już druga z sześciu zakontraktowanych w czerwcu ubiegłego roku jednostka przeznaczona dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Holownik pełnić będzie funkcje logistyczne i pomocnicze w porcie oraz podczas akcji bojowych. Dzięki odpowiedniej klasie lodowej przystosowany będzie do eksploatacji w ciężkich warunkach lodowych. Jednostka posiadać będzie możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Uciąg holownika będzie nie mniejszy niż 35 t. Zapas paliwa wystarczy na 7 dób pracy, natomiast autonomiczność jednostki wynosi 5 dni. Proces budowy obejmujący pełne wyposażenie jednostki zostanie zwieńczony złożonym programem prób.
Holownik obsługiwany będzie przez 10-osobową załogę zakwaterowaną w 7 kabinach.