Wodowanie statku przeznaczonego do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego

We wtorek, 16 kwietnia 2013 roku Remontowa Shipbuilding S.A. zwodowała kolejny statek dostawczy przeznaczony do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Jest to już druga jednostka z aktualnie budowanej serii B 850, zamówionej przez jednego z największych szkockich armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym.

Aktualnie, zwodowany statek wejdzie w fazę wyposażania w urządzenia i mechanizmy, okablowania sieci energetycznych i sygnalizacyjnych, montażu systemów transportu ładunków oraz przygotowania części mieszkalnej dla załogi i pasażerów. Po zakończeniu prac wyposażeniowych przewidzianych na trzeci kwartał br rozpocznie się najważniejszy etap procesu produkcyjnego, czyli przeprowadzenie prób polegających na uruchomieniu wszystkich systemów i urządzeń w celu sprawdzenia oraz potwierdzenia osiągniętych parametrów kontraktowych i możliwości operacyjnych statku.

Budowany statek przeznaczony jest przede wszystkim do pełnienia funkcji zaopatrzeniowych. Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 1000 m 2, 5100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować na głębokich wodach Morza Północnego. Ponadto jednostka będzie przystosowana do zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.

Statek wyposażony zostanie w napęd typu Diesel Electric składający się z czterech zespołów prądotwórczych wytwarzających łączną moc 6800 kWe. Klasa DP2 – czyli system dynamicznego pozycjonowania pozwoli na eksploatację statku nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Jednostka budowana zgodnie z wymogami towarzystwa klasyfikacyjnegoABS (American Bureau of Shipping), objęta zostanie certyfikatem „CLEAN DESIGN” i posiadać będzie tzw „GREEN PASSPORT”. Oznacza to, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Projekt koncepcyjny oraz cała dokumentacja techniczna wykonana została przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z Gdyni.

Aktualnie Remontowa Shipbuilding buduje trzy innowacyjne promy pasażersko – samochodowe z napędem gazowym oraz dziewięć wielozadaniowych statków służących do obsługi przemysłu offshore. Trzy z nich – w tym zwodowany właśnie statek – zamówione przez szkockiego armatora przeznaczone są do eksploatacji w rejonie Morza Północnego.
Ilość równocześnie budowanych jednostek, stopień zaawansowania technicznego i co najważniejsze – kolejne zamówienia na budowę statków dla tych samych armatorów potwierdzają satysfakcję Klientów i profesjonalizm Remontowej Shipbuilding S.A.