Chrzest statku do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego

W sobotę, 28 września 2013 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość chrztu wielozadaniowego statku typu PSV. Statek otrzymał nazwę „HIGHLAND GUARDIAN”, a Matką Chrzestną została pani Sheila Spink – żona kapitana pracującego na statkach należących do tego Armatora.

Jest to już piąty statek budowany w naszej stoczni dla jednego najważniejszych armatorów operujących flotą offshore na Morzu Północnym. Tak jak poprzednie jednostki służyć on będzie do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego.

Przed trzema laty naszą stocznię opuściły dwa statki typu AHTS przeznaczone do obsługi operacji kotwienia platform wiertniczych oraz pełnienia funkcji zaopatrzeniowych dla obiektów „off – shore” i pomocniczych statków ratowniczo – pożarniczych.

Przed dwoma miesiącami przekazany został pierwszy z aktualnie budowanej serii statek „HIGHLAND DEFENDER”, a przed kilkoma tygodniami statek „HIGHLAND CHIEFTAIN”.

Wszystkie trzy statki przekazane Armatorowi w tym roku zaprojektowane zostały przez polskie biuro konstrukcyjne MMC Ship Design & Marine Consulting z Gdyni. Zbudowane pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego ABS (American Bureau of Shipping) objęte zostały certyfikatem „CLEAN DESIGN uzyskując tzw. „GREEN PASSPORT”. Oznacza to, iż w konstrukcji tych jednostek nie korzystano z materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Statki wyróżniają się wysokim stopniem nasycenia nowoczesną techniką, w szczególności w zakresie napędu i automatyki.

„HIGHLAND GUARDIAN” wkrótce rozpocznie obsługę platform wiertniczych i wydobywczych operujących na Morzu Północnym.

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jest jedną z najbardziej cenionych stoczni budujących w pełni wyposażone statki dla morskiego przemysłu wydobywczego. Jest to już szósty statek typu PSV, który opuścił naszą stocznię w tym roku