Kolejna seria statków do obsługi przemysłu offshore

10 stycznia 2012 roku w REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. odbyło się uroczyste „cięcie pierwszych blach” – czyli rozpoczęcie budowy statku typu PSV do obsługi platform.

Będzie to kolejny statek z rodziny projektów MMC 887, pierwszy z trzech zakontraktowanych w sierpniu ubiegłego roku dla jednego z największych armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym – Gulf Offshore N.S z Aberdeen a należącego do Grupy GULFMARK OFFSHORE z USA.
Statek pełnić będzie funkcje zaopatrzeniowe przewożąc ładunki sypkie, płynne i drobnicę. Przystosowany będzie również do zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.
Projekt i konstrukcja statku zapewnia ponad 1000 m2 pokładu do przewozu ładunku i pracy na pokładzie zewnętrznym oraz 5100 ton nośności, co plasuje tę jednostkę w grupie największych statków typu PSV.

Ta nowoczesna jednostka wyposażona zostanie w napęd typu Diesel Electric składający się z czterech zespołów prądotwórczych wytwarzających łączną moc 6800 kWe. Klasa DP2 – czyli system dynamicznego pozycjonowania statku pozwoli na eksploatację statku nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Prędkość kontraktowa ponad 14 węzłów jest kolejnym atutem tego projektu.
Statek obsługiwany będzie przez 40-osobową załogę zakwaterowaną w 28 kabinach, spełniając jednocześnie najnowsze wymogi instytucji klasyfikacyjnych dla Morza Północnego dzięki czemu zostanie objęty certyfikatem „CLEAN DESIGN” i posiadać będzie tzw „GREEN PASSPORT”. Jest to dokument potwierdzający ekologiczną czystość zastosowanych do budowy statku materiałów.
Po zakończeniu budowy obejmującym pełne wyposażenie jednostki przejdzie on skomplikowany program prób morskich.
Następnie opuści stocznię kierując się bezpośrednio na akwen Morza Północnego gdzie rozpocznie obsługę operujących tam platform wiertniczych i wydobywczych.
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jest jedną z najbardziej cenionych stoczni budujących w pełni wyposażone statki dla morskiego przemysłu wydobywczego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zbudowała 23 nowoczesne statki do obsługi platform wiertniczych .
W pierwszym kwartale tego roku przekaże dwa super nowoczesne statki typu PSV dla armatora z Singapuru, który pierwszy raz w swojej historii zdecydował się na budowę swoich jednostek w Europie.

Jednostki PSV są jedną z głównych specjalności REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A., a tym samym Grupy REMONTOWA i stanowią większą część portfela zamówień wypełnionego do 2013 roku. Pozwala to na stabilny rozwój stoczni i jej kooperantów zapewniając jednocześnie ponad półtora tysiąca miejsc pracy w rejonie Gdańska.

Godnym podkreślenia jest fakt, że projekt koncepcyjny jak i cała dokumentacja techniczna jest dziełem polskiego biura projektowego MMC SHIP DESIGN & MARINE CONSULTING Sp. z o.o. Firma ta jest jednym z liderów w tworzeniu tego rodzaju konstrukcji.

Kontrakt został zawarty na budowę 2-ch jednostek tego typu z opcjami na kolejne. REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. wraz z MMC SHIP DESIGN & MARINE CONSULTING Sp. z o.o. realizują również inny, zupełnie nowy projekt dla tego samego klienta, którego rozpoczęcie produkcji jest planowane za miesiąc.

Ponad to w REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. trwa budowa czterech nowoczesnych promów zasilanych gazem LNG dla armatora z Norwegii i kolejnych 4 jednostek PSV na zamówienie innych armatorów z USA i Norwegii.