Pierwsze w tym roku wodowanie

14 lutego 2013 roku REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. zwodowała kolejny statek typu PSV z drugiej serii statków jaką REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. realizuje dla różnych klientów. Tym razem jednostka przeznaczona do obsługi obiektów Offshore budowana jest dla jednego z największych armatorów operujących statkami typu Offshore Support Vessel na Morzu Północnym. To będzie nasza kolejna wizytówka na tym akwenie i w rejonie operowania statków wybudowanych wg tzw. ”projektów norweskich”. Statek pełnić będzie funkcje zaopatrzeniowe przewożąc ładunki sypkie, płynne i drobnicę. Przystosowany będzie również do zwalczania pożarów i zbierania rozlewów olejowych.

Powierzchnia pokładu wynosząca ponad 800 m 2, 4100 t nośności oraz prędkość 14,3 węzła przy znamionowym zanurzeniu plasuje tę jednostkę w grupie największych statków PSV jakie będą operować w klasie statków średnich, w ciężkich warunkach pogodowych Morza Północnego i stąd tak odmienny kształt kadłuba i nadbudówki od dotychczas dostarczanych na rynek brazylijski czy afrykański.
Statek wyposażony zostanie w napęd typu Diesel Electric składający się z czterech zespołów prądotwórczych wytwarzających łączną moc 6800 kWe. Klasa DP2 – czyli system dynamicznego pozycjonowania statku pozwoli na eksploatację statku nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Jednostka budowana jest zgodnie z surowymi wymogami instytucji klasyfikacyjnych i zostanie objęta certyfikatem „CLEAN DESIGN” wymaganym przez klasyfikatora, jakim jest ABS (American Bureau of Shipping). Statek uzyska tzw „GREEN PASSPORT”, co oznacza, iż w konstrukcji statku nie wykorzystuje się materiałów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Po zwodowaniu częściowo uzbrojonego kadłuba w systemy okrętowe statku rozpocznie się etap wyposażania jednostki w urządzenia i mechanizmy jak również okablowanie sieci energetycznych i sygnalizacyjnych, systemów transportu ładunków oraz części mieszkalnej dla załogi i pasażerów. Zwieńczeniem całego procesu produkcyjnego będzie uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń a następnie przeprowadzenie prób morskich , które w pełni potwierdzą parametry kontraktowe i możliwości operacyjne statku.
Projekt koncepcyjny oraz cała dokumentacja techniczna wykonana została przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. Z Gdyni – jednego z liderów w tworzeniu tego rodzaju konstrukcji.
Dzięki realizowanemu obecnie portfelowi zamówień na statki zaopatrzeniowe dla przemysłu offshore, REMONTOWA SHIPBUILDING S.A zajmuje pierwsze miejsce w Europie wśród stoczni produkcyjnych. Przychody REMONTOWEJ SHIPBUILDING S.A. przekroczyły w roku 2012 kwotę pół miliarda złotych. Plan roku 2013 przewiduje natomiast przekroczenie sumy 800 mln złotych. Pozwala to na u