Podniesienie bandery na holowniku H-2 Mieszko

Uroczystym podniesieniem bandery, w piątek, 14 sierpnia, holownik H-2 Mieszko został wcielony do służby w Dywizjonie Okrętów Wsparcia należącego do 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Szymona Romanowskiego.


Stocznia Remontowa Shipbuidling SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding realizuje budowę sześciu tego typu jednostek. Pierwsze dwa holowniki z zakontraktowanych sześciu – H-11 Bolko i H-1 Gniewko – zostały przekazane Zamawiającemu na początku br.

Na jednostce czwartej, H-12 Semko trwają próby portowe HAT, które przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem – mówi Joanna Wiśniewska, kierownik projektu B860/1-6. – Piąty z serii holownik, H-3 Leszko jest obecnie wyposażany, kładzione jest także okablowanie, zaś jednostka szósta, H-13 Przemko, jest przygotowywana do instalacji pędników, czekamy na ich dostawę.

Holowniki B860 charakteryzują się wypornością kontraktową 490 ton oraz zdolnością do przewożenia ładunków o ciężarze 4 ton. Jednostki są przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportem osób i zaopatrzenia, neutralizacją zanieczyszczeń oraz podejmowaniem z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki mają możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t, a do prac holowniczych wyposażono je w windy holownicze o uciągu do 35 t.

fot. kmdr ppor. Radosław Pioch