Położono stępkę pod budowę czwartego niszczyciela min typu Kormoran II

W naszej stoczni odbyło się dziś uroczyste położenie stępki czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II. To kolejny kamień milowy w realizacji tego projektu. Okręt, który otrzyma nazwę ORP Jaskółka zasili flotę 12. Dywizjonu Trałowców 8. FOW, stacjonującego w Porcie Wojennym w Świnoujściu

W uroczystości udział wzięli m.in. kmdr Piotr Skóra, Szef Szefostwa Techniki Morskiej Agencji Uzbrojenia, kmdr Jarosław Kukliński, zastępca dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, kmdr por. Sławomir Góra, dowódca 12 Dywizjonu Trałowców, przedstawiciele: Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej z prezesem Marcinem Wiśniewskim na czele, PGZ Stocznia Wojenna, towarzystwa klasyfikacyjnego Polskiego Rejestru Statków z prezesem Henrykiem Śniegockim na czele, biura projektowego Remontowa Marine Design & Consulting, prezesi i pracownicy firm należących do grupy Remontowa Holding, a także członkowie Rady Nadzorczej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

Kolejnym krokiem milowym w realizacji tego projektu będzie wodowanie. To przewidziane  jest w połowie 2024 roku. Przekazanie jednostki nastąpi w 2026 roku.
Zgodnie z zapisami w umowie budowane będą trzy jednostki. Palenie blach na budowę drugiego niszczyciela min rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Ten sam proces na budowę trzeciego okrętu zaplanowano w październiku 2024 r. Obie jednostki będą przekazane w 2027 roku.

ORP Jaskółka to już czwarty niszczyciel min typu Kormoran II (wyporność: do 850 t, długość całkowita 58,50 m, szerokość maks. 10,30 m) budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding. Pierwszy, prototypowy okręt ORP Kormoran, zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r. Dodatkowo jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa (przekazane Zamawiającemu w 2022 roku) jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany wprowadzone na jednostkach seryjnych, dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych.

Niszczyciele min typu Kormoran II przeznaczone są do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych pozostałych zarówno w toni wodnej jak i na dnie akwenów. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).
Projekt okrętu, wykonany przez należące do Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting, zapewnia mu bardzo niską sygnaturę pól fizycznych i wysokie parametry manewrowe. Podobnie jak prototyp, jednostki seryjne posiadać będą kadłub ze stali amagnetycznej.

Zdjęcia: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl