Stępka pod okręt wywiadowczy programu Delfin

W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się kolejna ważna uroczystość. W dniu dzisiejszym, tj. 27 bm. położono stępkę pod budowę pierwszego z serii dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence) dla polskiej Marynarki Wojennej. Otrzyma on nazwę ORP Jerzy Różycki – na cześć wybitnego matematyka, który przyczynił się do złamania kodu niemieckiej Enigmy.

Budowę dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego zleciła stoczni szwedzka firma Saab Kockums AB, która podpisała w 2022 roku z Agencją Uzbrojenia umowę na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wsparcie logistyczne dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego, w ramach programu pod kryptonimem „Delfin” dla Marynarki Wojennej RP. Okręty te przeznaczone są do pozyskiwania danych wywiadowczych w pełnym zakresie zadań Marynarki Wojennej.

Warto dodać, że Remontowa Shipbuilding S.A. zbuduje kompletne jednostki pływające, wyposażone we wszystkie urządzenia i systemy. Przeprowadzi także wszelkie niezbędne testy, w tym pełny zakres prób dokowych HAT (ang. Harbour Acceptance Tests) i morskich SAT (ang. Sea Acceptance Tests). Następnie Zamawiający w stoczni Remontowa Shipbuilding doposaży go w specjalistyczne systemy wywiadowcze.

Po przekazaniu Zamawiającemu okręty zastąpią obecnie eksploatowane przez Marynarkę Wojenną jednostki rozpoznania radioelektronicznego projektu 863: ORP Nawigator i ORP Hydrograf, zbudowane odpowiednio w latach 1975 i 1976 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, czyli w obecnej Remontowa Shipbuilding.

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl