Złote Kotwice Baltexpo 2023 za OORP Albatros i Mewa

Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding, otrzymała Złotą Kotwicę w kategorii „Militaria” jako lider konsorcjum, za przekazanie polskiej Marynarce Wojennej seryjnych niszczycieli min – ORP Albatros i ORP Mewa.

Przy budowie okrętów Remontowa Shipbuilding współpracowała z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stocznią Wojenną. Wcześniej konsorcjum dostarczyło prototypowy okręt ORP Kormoran, który wszedł do służby w 2017 roku.

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas jego eksploatacji, do okrętów seryjnych wprowadzono liczne modyfikacje. Doposażono je w nowe urządzenia do weryfikacji akwenów morskich, a system artyleryjski wymieniono na nowocześniejszy.

ORP Albatros i ORP Mewa przekazano Marynarce w 2022 roku. To jedne z najnowocześniejszych jednostek tej klasy. Charakteryzują się koncepcją wielosensorową, pozwalającą na operowanie zarówno bezpośrednio na polu minowym, jak i poza nim. Przeznaczone są do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych, pozostałych zarówno w toni wodnej jak i na dnie akwenów morskich. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym.  Okręty przystosowane są również do wykonywania pozostałych zadań pomocniczych określonych przez Marynarkę Wojenną.

Program Kormoran II, obejmujący budowę prototypu i seryjnych niszczycieli min ORP Albatros oraz ORP Mewa, jest pierwszym od 20 lat przedsięwzięciem dotyczącym modernizacji technicznej sił morskich, zakończonym sukcesem. Jest dziełem wyłącznie polskiego przemysłu – począwszy od projektu, przez budowę, aż po przekazanie w pełni wyposażonych, nowoczesnych okrętów.

Pomyślną realizację programu Kormoran II doceniło Ministerstwo Obrony Narodowej, które powierzyło konsorcjum budowę kolejnych trzech niszczycieli min.

Stoję przed Państwem sam, ale reprezentuję potężną grupę ludzi, którzy pracowali na ten sukces, począwszy od projektantów, stoczniowców, dostawców i kooperantów – dziękuję im za współpracę. Nie sposób nie podziękować Agencji Uzbrojenia i Marynarki Wojennej. Bez nich tego sukcesu byśmy nie osiągnęli. Najlepszym uzasadnieniem dla tego wyróżnienie jest fakt, że w ubiegłym roku podpisaliśmy kontrakt na trzy kolejne niszczyciele min. Pierwszy z nich jest w trakcie realizacji – powiedział Dariusz Jaguszewski, prezes zarządu, który odebrał nagrodę.

Dariusz Jaguszewski, Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding