PSV Coey Viking i Planeta I na próbach morskich

W sobotę 10 bm. na próby morskie wypłynęły Coey Viking oraz Planeta I. Oba statki budowane są w ramach programu produkcyjnego stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy Remontowa Holding.

– Próby morskie statku rozpoczęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu. Są ostatnim etapem budowy, mającym na celu sprawdzenie w warunkach morskich wszystkich systemów ogólnookrętowych na jednostce z naciskiem na te, które odpowiadają za sprawność oraz bezpieczeństwo – wyjaśnia Bartosz Znyk, dyrektor projektu z Gdańskiej Stoczni Remontowa SA.

W początkowej fazie zaplanowano wykonanie testów silników głównych sprzężonych z pędnikami. W związku z tym, że Coey Viking może pracować zarówno na paliwie konwencjonalnym jak i na LNG lub bateriach, testy składają się z kombinacji wartości obciążenia silników, przy różnych źródłach zasilania. Wraz silnikami zostanie sprawdzona sprawność pędników, a także zmierzony czas reakcji jednostki na polecenia wydawane z mostka.

W związku z wyposażeniem statku w system DP (pozycjonowania dynamicznego), cykl testów mają przejść także stery, zarówno pod kątem zarządzania ich pracą, jak i pozycjonowania jednostki. Próby sprawności morskiej połączone są z całym zestawem testów i pomiarów np. wibracji, poziomu i częstotliwości dźwięków w przestrzeni roboczej jak i życiowej. W zakresie jest także m.in. sprawdzenie działania wciągarek, wykonanie zrzutu i podniesienia tratw oraz łodzi ratunkowej.

Poza próbami sprawności morskiej, jednostka wymaga także sprawdzenia systemu gaszenia pożarów obiektów zewnętrznych wraz z ich oświetleniem, a także weryfikacji własnego bezpieczeństwa (systemy alarmowe oraz ppoż.). Próby zwieńczą testy łączności zewnętrznej i wewnętrznej w warunkach morskich wraz z prowadzeniem zapisu wszelkich operacji jak i wyników.

Próby morskie Planety I przebiegają dwuetapowo. Podczas pierwszego, zaplanowanego na 5 dni, sprawdzone i przetestowane zostaną wszystkie urządzenia i systemy, w które jednostka została wyposażona. Drugi etap, to kalibracja i testy urządzeń hydrograficznych.

Początek prób to ustawienia i synchronizacja napędu, przeprowadzone w obecności inżynierów serwisowych producentów urządzeń, zespołu automatyków stoczni oraz spółki Remontowa Electrical Solutions, odpowiadającej za kompleksowe wyposażenie elektryczne statku.

– W kolejnych dniach prezentujemy Zamawiającemu funkcjonalność i możliwości wyposażenia pokładowego statku, systemy radionawigacji i radiokomunikacji – mówi kierownik prób Piotr Paczuszka ze stoczni Remontowa Shipbuilding, odpowiadający za koordynację prac i zgodną z harmonogramem realizację programu testów.