Podniesienie bandery na holowniku H-1 Gniewko

Dziś w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się ceremonia pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-1 Gniewko. Jednostka zbudowana w stoczni Remontowa Shipbuilding SA wejdzie w szeregi 3. Flotylli Okrętów.

Gniewko to drugi holownik typu B 860, zbudowany na mocy umowy podpisanej w czerwcu 2017 roku, zawartej w ramach projektu „zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pod kryptonimem Holownik”.

Dowódcą jednostki jest chor. mar. Patrycjusz Goryl, a matką chrzestną mgr Monika Małyszko – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. wiceadmirała Józefa Unruga w Gdyni.

Holowniki są przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Uciąg holowników ma wynosić ponad 35 t.

Fot.: st. chor. sztab. mar. Piotr Leoniak