Remontowa Shipbuilding SA z nagrodą Defender MSPO 2021 w Kielcach

Stocznia Remontowa Shipbuilding SA otrzymała nagrodę Defender za serię sześciu holowników (B860) dla Marynarki Wojennej RP. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku przez Radę Programową Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 29 lat, we wrześniu, staje się miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Na stoiskach polskich i zagranicznych liderów branży obronnej prezentowano m.in. uzbrojenie i sprzęt lotniczy, sprzęt obrony powietrznej, a także niezbędne uzbrojenie jednostek marynarek wojennych.

Jednym z ostatnich akcentów MSPO jest uroczysta Gala, podczas której przyznawane są nagrody Defender.

Ideą przewodnią konkursu jest nagrodzenie produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi. O nagrodę Defendera (czyli Obrońcy) ubiegało się w tym roku niemal tyle samo produktów co w czasach sprzed pandemii. Komisja konkursowa rozpatrzyła 77 zgłoszeń.

Nagrodę za serię wielozadaniowych jednostek pomocniczych zbudowanych dla Marynarki Wojennej RP odebrał Dariusz Jaguszewski – członek Zarządu Remontowa Shipbuilding SA.

Najnowocześniejsze w swojej klasie

Stocznia Remontowa Shipbuilding SA w latach 2017-2021 zbudowała i przekazała Marynarce Wojennej RP sześć jednostek pływających przygotowanych do realizacji bardzo szerokiego zakresu zadań w ramach programu: „Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. HOLOWNIK”.

Trzy z nich – H-1 Gniewko (B 860/2), H-2 Mieszko (B 860/3), H-3 Leszko (B 860/5) – wcielone zostały do Dywizjonu Okrętów Wsparcia wchodzącego w skład 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, pozostałe: H-11 Bolko (B 860/1), H-12 Semko (B860/4) i H-13 Przemko (B 860/6) wcielone zostały do 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców będącego oddziałem taktycznym 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Program Holownik jest pierwszym w pełni zrealizowaym programem morskim, związanym z budową nowych jednostek pływających, ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Są to jednostki zbudowane przez polską stocznię, na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej opracowanej przez polskie biuro projektowe. Ponad 80 proc. wyposażenia zostało dostarczone przez polskich dostawców. Dokumentacja instrukcyjna użytkowania, obsługiwania technicznego i napraw opracowana została przez zespół inżynierów stoczniowych. Nadzór nad budową holowników sprawował Polski Rejestr Statków.

Holowniki przeznaczone są między innymi do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, gaszenia pożarów, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody torped.

Posiadają nowoczesny napęd składający się z dwóch silników wysokoprężnych najnowszej generacji, każdy o mocy 1193 kW. Za pośrednictwem dwóch linii wałów i przekładni kątowych napędzają one śruby w dyszach dwóch pędników azymutalnych, dzięki czemu jednostki mają znakomitą manewrowość i uciąg na palu 35 T. Ma to ogromne znaczenie przy realizacji jednego z głównych zadań, jakim jest asystowanie większym okrętom podczas manewrów w basenach portowych, gdzie jest ograniczona przestrzeń, a także przeprowadzenie ich przez rejony newralgiczne.

Dodatkowo, umiejscowienie mostka okrętowego, znacznie wyżej niż w holownikach starszej generacji zwiększa widoczność otoczenia jednostki. Nowoczesne wyposażenie mostka zapewniające ergonomiczność obsługi daje możliwość podglądu parametrów pracy urządzeń i mechanizmów siłowni.

Udział w akcjach gaśniczych możliwy jest dzięki dwóm działkom wodnym sterowanym zarówno z mostka, jak i bezpośrednio z rufy za pomocą przenośnego stanowiska sterowania. Pompa, tłocząca wodę morską jako środek gaśniczy połączona jest za pośrednictwem sprzęgła do jednego z silników głównych, dzięki czemu zyskuje wydajność 2700 metrów sześciennych na godzinę przy zasięgu strumienia wynoszącym 120 metrów. W razie konieczności ewakuacji pasażerów innych jednostek, statki mogą przyjąć na pokład 50 osób.

Charakteryzują się wypornością kontraktową 490 ton oraz zdolnością do przewożenia na pokładzie otwartym ładunków o ciężarze 4 ton. Posiadają także sprzęt do transportu i podbierania z wody torped ćwiczebnych. Holowniki przystosowane zostały również do zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni morza. W tym celu zainstalowano na nich 300-metrową zaporę pneumatyczną, rozstawianą i odgradzającą rozlewy olejowe, które następnie za pomocą skimmera zbierane są do specjalnego zbiornika.

Klasa lodowa holowników pozwala na ich eksploatację w trudnych warunkach hydrologicznych, a w asyście lodołamaczy, nawet w ciężkich warunkach lodowych. Zapas paliwa wystarcza na 7 dób, natomiast autonomiczność holowników wynosi 5 dni. Obsługiwane są przez 10-osobową załogę, która ma do dyspozycji 7 kabin (cztery jedno- i trzy dwuosobowe).

Są to jednostki większe od standardowych holowników, czy to w służbie Marynarki Wojennej, czy wśród jednostek cywilnych. Ich długość wynosi ponad 29 metrów (29,2m) a szerokość ponad 10 metrów (10,47m).