Salish Heron nowy prom pasażersko-samochodowy budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding dla BC Ferries

Salish Heron – taką nazwę na burcie będzie nosić nowy prom pasażersko-samochodowy klasy Salish, budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku dla BC Ferries. Ujawniając nazwę promu, kanadyjski armator zaprosił rdzennych artystów, wywodzących się z indiańskich plemion Saliszów, zamieszkujących wybrzeże Kolumbii Brytyjskiej, do tworzenia dzieł sztuki, które ostatecznie przyozdobią jednostkę.

Budowa czwartego promu klasy Salish dla największego przewoźnika promowego w Ameryce Północnej realizowana jest na mocy kontraktu podpisanego 1 listopada 2019 roku. Umowę uprawomocniono 20 grudnia 2019 r., na początku lutego 2020 roku odbyło się palenie pierwszych blach, a w grudniu wodowanie.

W 2022 roku Salish Heron zastąpi prom Mayne Queen i będzie obsługiwać, wspólnie z Queen of Cumberland linię Swartz Bay – Southern Gulf Islands w prowincji Kolumbia Brytyjska w zachodniej Kanadzie. Jego portem macierzystym będzie Victoria.

Remontowa Shipbulding SA przekazała w latach 2016-2017 jednostki: Salish Orca, Salish Eagle i Salish Raven. Były to pierwsze promy we flocie BC Ferries z napędem na LNG i jedne z pierwszych z tego typu paliwem w Ameryce Północnej. Dzięki innowacyjnemu napędowi statki te emitują do 25 proc. dwutlenku węgla, ponad 85 proc. tlenków siarki, 50 proc. tlenków azotu i 99 proc. cząstek stałych mniej w porównaniu do napędu opartego na konwencjonalnym paliwie żeglugowym.

To jedne z najbardziej innowacyjnych promów na świecie w tej klasie, w całości zaprojektowane przez biuro Remontowa Marine Design & Consulting i zbudowane z licznym udziałem firm z grupy Remontowa Holding. Promy te mogą być bunkrowane bezpośrednio z kołowej autocysterny LNG, która w tym celu wjeżdża na zamknięty pokład wewnętrzny statku, co umożliwia wykonywanie tej operacji na przystaniach nieposiadających lądowej infrastruktury do magazynowania i bunkrowania błękitnym paliwem.

Fot.: BC Ferries