Statek pożarniczy dla ZMPSiŚ SA

Remontowa Shipbuilding wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na budowę statku pożarniczego.

Statek będzie pełnił służbę w granicach portu, gdzie gospodarzem jest ZMPSiŚ. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczanie akwenu portowego przed pożarem, ochrona przeciwpożarowa i asysta, np. gazowców w porcie Świnoujście.

Zamówienie jest częścią Projektu, który został uwzględniony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Według wytycznych postępowania,  statek powinien być przekazany w IV kwartale  2022 roku. Będzie trzecią jednostką tego typu we flocie ZMPSiŚ SA. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak – 24, w Świnoujściu zaś Strażak – 26.

 

Zdjęcie: ZMPSiŚ SA