Start budowy czwartego niszczyciela min Remontowej Shipbuilding

We wtorek, 28 bm. w stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się uroczystość cięcia pierwszych blach do budowy czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II. Okręt, który otrzyma nazwę ORP Jaskółka trafi do 12. Dywizjonu Trałowców 8. FOW, stacjonującego w Porcie Wojennym w Świnoujściu.

Okręt budowany jest na mocy kontraktu zatwierdzonego 26 czerwca ubiegłego roku przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Stronami umowy są, Agencja Uzbrojenia – ze strony Skarbu Państwa oraz Konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego, Polskiego Rejestru Statków, banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firm bezpośrednio współpracujących przy budowie nowoczesnych okrętów, a także przedstawiciele obu stoczni wchodzących w skład grupy kapitałowej Remontowa Holding.

– Dla Marynarki Wojennej dzisiejszy dzień jest szczególny, to praktyczne rozpoczęcie budowy nowego niszczyciela min, już czwartego z serii, który już niebawem będzie nosić nazwę ORP Jaskółka – mówił Szef Zarządu Uzbrojenia kontradmirał Włodzimierz Kułagin, a następnie odczytał list wystosowany przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Wiesława Kukułę do uczestników uroczystości.

„Wierzę, że załoga stoczni Remontowa Shipbuilding SA doskonale poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem. Cieszę się, że budowa polskiego okrętu została powierzona budowniczym o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoje obowiązki. Życzę powodzenia w tym niezwykle odpowiedzialnym przedsięwzięciu.”

Budowany okręt jest czwartym niszczycielem min typu Kormoran II (wyporność: do 850 t, długość całkowita 58,50 m, szerokość maks. 10,30 m), którego producentem jest Remontowa Shipbuilding. Prototypowy okręt ORP Kormoran, zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r.

Jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa (przekazane Zamawiającemu w 2022 roku) jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany wprowadzone na jednostkach seryjnych, dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych.