Zakończył się pierwszy etap prób morskich Okrętu ORP KORMORAN

W ciągu trzech dni sprawdzono właściwości morskie okrętu.

Następny etap prób – w przygotowaniu.