Strażak-28 z tytułem Best Large FiFi Boat

Statek pożarniczy Strażak-28, zbudowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał tytuł Best Large FiFi Boat w rankingu 2023 Workboat World Best australijskiego wydawnictwa Baird Maritime. To jedno z najbardziej znanych na świecie, szczególnie w obszarze statków roboczych, fachowych wydawnictw morskich z siedzibą w Melbourne i filią wydawniczą w Hong-Kongu, do którego należą między innymi portale BairdMaritime.com i WorkBoatWorld.com.

Co roku Australijczycy dokonują przeglądu najciekawszych konstrukcji okrętowych, spośród których wybierają te najbardziej znaczące. W 2023 roku Baird Maritime opublikował opisy ponad 400 nowych statków, przekazanych przez stocznie na świecie, uwypuklając ich cechy pod względem projektu, wykorzystania materiałów, metod konstrukcyjnych, wyposażenia, zastosowanych innowacji, a nawet stylizacji.

Bezpieczeństwo i ekonomia są oczywiste, ale równie ważne są także takie czynniki jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, możliwość recyklingu, niezawodność, jakość wykonania, komfort, użyteczność, łatwość obsługi i koszty konserwacji.

Strażaka-28, posiadającego klasę lodową, doceniono za projekt (w tym zwrotność i manewrowość), uniwersalność i wyposażenie w nowoczesne systemy, umożliwiające pełnienie różnorodnych funkcji, takich jak holowanie (uciąg na palu 45 ton), ochrona przeciwpożarowa podczas przeładunku towarów i transportu materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące łatwopalne gazy i ciecze (jak LNG), likwidowanie rozlewów olejowych, operacje SAR i inne zastosowania jednostki roboczej.

Strażak-28 to kolejny już statek ze stoczni Remontowa Shipbuilding, po jednostkach zbudowanych tu dla polskich Urzędów Morskich, wyróżniony przez australijskie wydawnictwo tytułem World’s Best Workboat.